نوشتن در اين محيط به دردسرش نمی ارزد . برای همين می خوام از اينجا برم . شايد خيلی زود شايد خيلی دير .  اون چيزی که سخت تره اينه که مردم ما عادت به خوندن ندارن اونها فقط می شنون و بعدش بايد عاطفی بشن .  عقل نيست اما عاطفه تا دلت بخواد. همه چيز آزار دهنده است  حتی بازيهايی که توی اين محيط سرمون در می آرن.

/ 0 نظر / 7 بازدید